انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

وبگاه دکتر مهدیه فرخ زاده تفرشی
 
 اطلاعات تماس            تلفن:  ........ 2392 (009821)
  نمابر:   ............... (009821)
  پست الکترونیک: 
 گروه آموزشی             داروسازی
   
         آخرین مدرک  تحصیلی                            
متخصص داروسازی